zaterdag 20 maart 2010

De moeder stond bedroefd


Stabat mater dolorosa ofwel de moeder stond bedroefd. Hiermee begint een middeleeuws gedicht van tien strofen over een moeder die, overmand door verdriet, de doodstrijd van haar kind aan ziet en niks kan doen. Maria stond bij het kruis waarop Jezus zijn doodstrijd streed.

Het gedicht is waarschijnlijk geschreven door een Franciskaner monnik maar hoe of wat blijft een raadsel. Een latere versie is opgenomen in het brevier van de Rooms-katholieke kerk.

Het Stabat Mater is door veel componisten op muziek gezet. Een van de beroemdste composities is die van Pergolesi. Dit werk (1736) is een vervanging van het Stabat Mater van Alessandro Scarlatti dat tot dan toe elke Goede Vrijdag in Napels was opgevoerd.

Binnen drie maanden nadat Pergolesi het Stabat Mater had geschreven stierf hij,26 jaar oud, aan tuberculose. Het is mogelijk dat zijn moeder daar ook bij was.

Het fragment betreft de eerste drie regels van de eerste strofe.

Stabat mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.
Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius

Naast het kruis, met schreiende ogen
Stond de moeder, diep bewogen
Toen de Zoon te sterven hing,
En haar door het zuchtend harte,
Overstelpt van wee en smarten,
't Zevenvoudig slagzwaard ging.

Geniet ervan!

">

Geen opmerkingen:

Een reactie posten